Sisältöön »
Hotelli Maakunta
 

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä:

Hotelli Maakunta Forssa Oy
Y-tunnus 2262759-2
Keskuskatu 12. 30100 Forssa.
Puh:040-417 4001
info@hotellimaakunta.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: 

Eeva-Liisa Mäkelä
Keskuskatu 12. 30100 Forssa
puh: 050-596 5180
info@hotellimaakunta.fi

3. Rekisterin nimi:

Hotelli Maakunnan asiakasrekisteri.

4. Asiakastietojen käsittelyn tarkoitus: 

Asiakasuhteiden ylläpito, hoito ja kehittäminen. Huonevarausten käsittely. Saatamme käyttää rekisteriä myös eri palveluista tiedottamiseen ja laskutus asioihin.

5. Asiakasrekisterin tietosisältö:

Yrityksen nimi, Y-tunnus, osoite, puhelin, sähköposti. Henkilön nimi, henkilötunnus, osoite, puhelin, sähköposti, kansalaisuus sekä muut asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavat tiedot.

6. Tietojen säilytysaika:

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi. Säilytysajat voivat vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen.

7. Säännönmukaiset tietolähteet:

Henkilöltä itseltään yhteydenoton ja huonevarauksen yhteydessä. Matkustajailmoitus huonevarauksen yhteydessä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Emme myy, vaihda tai siirrä tunnistamisen mahdollistavia tietoja ulkopuolisille osapuolille.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n ulkopuolelle.

10. Asiakasrekisterin suojauksen periaatteet:

Tietoja säilytetään ulkopuolisten tavoittamattomissa. Rekisteriin pääsy on ainoastaan Hotelli Maakunnan työntekijöillä ja Hotelli Maakunnan verkkopalvelun tuottajan Mainostoimisto Synergia Oy:n työntekijöillä. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

11. Oikeus tarkastaa tiedot ja vaatia niiden korjausta sekä muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Jokaisella on oikeus tarkistaa rekisteriin merkityt tietonsa ja tarvittaessa vaatia virheiden korjausta. Pyynnöt osoitetaan Hotelli Maakunta Forssa Oy:lle puhelimitse, sähköpostilla tai henkilökohtaisesti.